Informaciona bezbednost kritične infrastrukture

Ako želiš sigurnu mrežu, spremaj se za napade.

zakon o informacionoj bezbednosti

Poslednja verzija zakona o informacionoj bezbednosti doneta je 2019 godine a u toku je izmena i dopuna zakona kako bi se zakonski okvir prilagodio stanju na tržištu i potencijalnim pretnjama koje se kvantitativno i kvalitativno uvećavaju.

Informaciona bezbednost

je od suštinskog značaja kako za zaštitu osetljivih podataka građana i institucija, tako i za održavanje stabilnosti digitalne infrastrukture.

Nacionalna strategija

za informacionu bezbednost usmerena je ka jačanju odbrambenih kapaciteta protiv sajber pretnji i unapređenju svesti o bezbednom korišćenju interneta i informacionih tehnologija među građanima i u privredi.

Evropske regulative

Kroz usklađivanje, poput NIS 2 regulative EU), Srbija nastoji da obezbedi odgovarajući okvir za zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka.

Najnoviji Trendovi i Izazovi u Cyber Sigurnosti: Da li ste spremni u 2024. godini?